Neem contact op
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch

Disclaimer

Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Paradiso Nederland VOF.
© Copyright 2017 Paradiso Nederland VOF, Amersfoort, Nederland. Alle rechten voorbehouden.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn. Paradiso Nederland VOF is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Paradiso Nederland VOF opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.
 
De op deze website gepresenteerde productgegevens, -specificaties en -illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele productinformatie op het moment van publicatie. Het kan echter voorkomen, dat op de site getoonde modellen of accessoires inmiddels wijzigingen hebben ondergaan of verschillen van de leverbare uitvoering. Paradiso Nederland VOF behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Wijzigingen kunnen ook prijzen van de producten betreffen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden onder voorbehoud van bevestiging.

 

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven zijn alle handelsmerken beschermd door merkrechten van Paradiso Nederland VOF. Dit geldt ook voor type-aanduidingen, bedrijfslogo’s en emblemen.

 

Geen licenties

Paradiso Nederland VOF heeft gestreefd naar een innovatieve en informatieve website. Wij vragen echter uw begrip voor ons standpunt, dat Paradiso Nederland VOF haar intellectueel eigendom – waaronder begrepen haar octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere rechten – moet beschermen. Door middel van deze website wordt geen toestemming verleend tot het gebruik van intellectueel eigendom van Paradiso Nederland VOF of van derden.